Kurumsal

Kalite Politikamız

Vizyonumuz: Ürün ve üretim süreçlerine uyguladığımız etkin ve verimli yöntemler, sürekli iyileştirme yaklaşımı ve kullandığımız ileri teknoloji ile sektörümüzde kalite önderliğine erişmek; imaj ve başarımızı dünya pazarlarında da sürekli kılmaktır.

 

Müşteri Odaklılık: Zamanında, rekabet edebilen ürünler ve çözümler üreterek, müşteri memnuniyetini sürekli arttırıcı çalışmalar yapıp, bunların sonuçlarını ölçerek, mutlak müşteri memnuniyeti ve bağımlılığını kazanacağız.

 

Sistematik Yönetim: Faaliyetlerimizin başarısı için "ISO 9001:2008" uluslararası standart güvencesi ile diğer yasal sorumluluklarımızı temel referans almaktayız.

 

İnsan Kaynaklarımız: Katılımcı, yaratıcı, takım ruhuna sahip ve mutlu çalışanlar olarak, müşterilerimizin tüm taleplerine yeterli olacak bilgi, tecrübe ve kapasitelerimizi sürekli eğitim ve pratiklerle geliştireceğiz.

 

Sürekli İyileştirme: "TASARRUF ve VERİMLİLİK" bilinciyle zaman maliyet ve kaynak israfını önleyecek; üm uzman çalışanlarımız ve seçkin tedarikçilerimizin yaygın katılımıyla sürekli iyileşme ve katkı sağlayacağız.

 

Çevre Koruma Bilinci: Doğal çevremizi, en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanarak,ona zarar verebilecek her türlü etkiden koruyacağız.